PRE-SEED

Nové technologie UP v chemii a biologii

Představení a cíle projektu

Projekt „Nové technologie UP v chemii a biologii“ je společný projekt připravený Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů Univerzita Palackého v Olomouci. Tento projekt reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0302 je realizován s využitím dotační podpory z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace OP VaVpI. Projekt umožní technické dopracování pěti komerčně nadějných výsledků výzkumu a vývoje obou center a jejich přípravu k budoucí komercializaci, což zahrnuje zejména ověření výsledků výzkumu testováním, ověření technické proveditelnosti, sestavení plánu komercializace, ochranu průmyslového vlastnictví, ověření komerční stránky atd..

Na tyto činnosti budou v letech 2014 -2015 použit prostředky z OP VaVpI ve výši 17 541 859 Kč (85% z ERDF, 15% ze státního rozpočtu)

Projekt je rozdělen do dvou fází - v první fázi (Proof of Concept) proběhne podrobné ověřování potenciálu všech pěti výsledků a do druhé fáze (Příprava komercializace) postoupí ty z nich, které prokáží nejvyšší komercializační potenciál. Tyto výsledky budou dopracovány do konečné fáze a budou nabídnuty potenciálním zájemcům.

Dalším cílem projektu je rozvoj systému pro podporu komercializace a včasné ochrany průmyslového vlastnictví vznikajícího zejména ve dvou Centrech OP VaVpI při Univerzitě Palackého.

>>Tisková zpráva k zahájení projektu.

>>Prezentační akce pro firmy Science meets business in Olomouc 5.11.2014 – pozvánka

>>Prezentační akce pro firmy Science meets business in Olomouc 5.11.2014 – tisková zpráva

>>Tisková zpráva k ukončení projektu, 2.11.2015